Valmennuslinjaus


SATA-Tenniksen valmennuslinjaus on pohja laadukkaalle, tavoitteelliselle ja seuran linjan mukaiselle valmennukselle. Valmennuslinjaus määrittää seuran arvot ja toimintakulttuurin, eli tavat toimia valmennuksessa, sekä valmennuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Linjaus antaa suunnan seuramme toiminnalle, ja sen avulla voimme jatkaa toimintamme tasaista kehittämistä.

Valmennuslinjauksessa on huomioitu eri asiakasryhmät, työntekijät ja muut seuran toimihenkilöt. Linjauksessa on huomioitu valmentajien rooli ja heidän osaamisensa kehittäminen seuran toiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Valmennuslinja on rakennettu yhdessä valmentajien ja aktiivisten seuratoimijoiden kanssa. Arvioimme ja päivitämme valmennuslinjausta vuosittain hallituksen ja valmentajien voimin, jotta toimintamme pysyy laadukkaana ja vastaa seuran nykyisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita.

 

Seuran tavoitteet ja arvot

Missio – Laadukasta valmennusta kaikille  

SATA-Tennis on tenniksen yleisseura, ja tarkoituksemme on tuottaa sekä kehittää seuran nykyisille ja tuleville jäsenille olosuhteet ja valmennuskokemus, joiden avulla he pystyvät etenemään tennisosaamisessaan seuraavalle tasolle niin kunto- kuin kilpaurheilussa. Tämä tapahtuu positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Visio

SATA-Tenniksen jatkuvan kehityksen tavoitteena on olla Suomen paras tennisseura jäsenilleen, valmennettaville ja työntekijöilleen. Haluamme mahdollistaa yhä useammalle pelaajalle tenniselämyksiä ikään ja tasoon katsomatta tarjoamalla innostavaa, laadukasta ja tavoitteiden mukaista valmennusta pelaajien tarpeiden mukaisesti turvallisessa yhteisössä. Työntekijöille haluamme antaa mahdollisuuden kehittyä, vaikuttaa ja olla merkittävä osa Suomen kehittyvintä tennisseuraa. Jäsenmäärämme tulee nousemaan yli 700 jäseneen vuoteen 2024 mennessä. Seuramme toiminta on laadukkaasti organisoitu ja johdettu ammattilaisten johdolla.

 

Arvot

 

Yhteisöllisyys

Seurassamme kaikki kuuluvat turvalliseen ja urheilulliseen yhteisöön, jossa yhdistävinä tekijöinä ovat oma seura ja yhteinen harrastus. Jäsenille on tarjolla runsaasti yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä. Me tunnemme toisemme ja tuemme toisiamme!

Laatu 

Valmennuksen laadusta vastaavat ammattivalmentajat. Kehitämme ja arvioimme säännöllisesti toimintaamme. Meillä on yhteinen toimintatapa ja yhteiset tavoitteet valmennuksessa kaikilla tasoilla. Haluamme tehdä asioita aina paremmin. Olemme valmiita kehittymään ja uudistumaan. Tavoitteemme ohjaavat suuntaa ja auttavat kehittymään.

Positiivisuus

Harjoituksissa ja tapahtumissa mahdollistetaan oppiminen ilon kautta. Palautteemme on kannustavaa ja positiivista. Yehh!!

Vastuullisuus

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme ja takaamme kaikille laadukasta valmennusta. Seuramme on vastuullinen työnantaja. Toimimalla kannattavasti ja tehokkaasti pystymme tarjoamaan kohtuuhintaista valmennusta. Huomioimme reilun pelin periaatteet toiminnassamme.

 

Eettiset linjaukset sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien linjaukset

Pyrimme takaamaan kaikille jäsenillemme, työntekijöillemme ja vapaaehtoistyöntekijöillemme tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja eettisesti kestävän mahdollisuuden osallistua seuran toimintaan. Noudatamme Tennisliiton yhdenvertaisuus ja tasa-arvo linjauksia sekä pyrimme edistämään Olympiakomitean reilun pelin periaatteiden toteutumista seuramme toiminnassa seuraavasti.

1 Edistämme jokaisen tasavertaista mahdollisuutta liikuntaan ja urheiluun
 • Edistämme monimuotoista liikuntakulttuuria kannustamalla erityisesti lapsia ja nuoria monen eri lajin harrastamiseen. Kannustamme omaehtoiseen liikuntaan ja tenniksen pelaamiseen.
 • Liikkari-liikuntakerhotoimintamme tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen liikunta- ja tennisharrastukseen.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten koulujen kanssa.
 • Meillä on kannattajajäsenyys, jolla voi tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
 • Seuramme ei tarjoa erityisryhmien tennistä, mutta normaaleihin harjoituksiin osallistuminen sovelletusti voi olla mahdollista.
2 Tiedostamme vastuumme kasvatuksesta
 • Pyrimme olemaan turvallinen ja hyvinvointia edistävä kasvuympäristö kaiken ikäisille.
3 Edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • Satalaisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät suoritusten edelle.
 • Mikäli huomaamme jonkun terveyttä ja hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, on meillä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa asiasta.
 • Suhtaudumme turvallisuusmääräyksiin riittävällä vakavuudella.
 • Tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet ja muu päihteiden käyttö ei liity liikunnan ja urheilun maailmaan. Aikuiset näyttävät lapsille ja nuorille mallia omalla päihdekäyttäytymisellään.
4 Toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti
 • Seurallamme on selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja periaatteet, joilla urheilijat valitaan valmennusryhmiin. Urheilijavalinnat sekä muut vastaavat valinnat tehdään avoimesti ja riittävän ajoissa.
 • Kilpavalmennuksessa käsittelemme antidopingasioita.
5 Kunnioitamme luontoa ja pyrimme kestävään kehitykseen
 • Emme roskaa tai likaa ympäristöämme.
 • Pyrimme lajittelemaan jätteet mahdollisimman tarkasti.
 • Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä, kun järjestämme toimintaa hallin ulkopuolella. Kannustamme jäseniämme tulemaan valmennukseen kävellen tai pyöräillen.
 • Kannustamme lapsia ja nuoria omatoimiseen kulkemiseen harrastuksiin aina kun se on mahdollista.
 • Pyrimme kierrättämään käyttökelpoiset urheiluvälineet.

 

Pelisäännöt pelaajille

 • Olen ajoissa paikalla ja tulen sisään, kun kello soi.
 • Pukeudun tennisvarusteisiin ja otan mukaan juomapullon.
 • Yritän parhaani tilanteessa kuin tilanteessa.
 • Kuuntelen valmentajaa ja toimin annettujen ohjeiden mukaan.
 • Kunnioitan valmentajaa, vanhempiani ja muita pelaajia.
 • Otan vastuuta omasta toiminnastani ja terveellisistä elämäntavoista.
 • Kilpailutilanteessa muistan edustavani seuraa ja noudatan hyviä käytöstapoja.

 

Pelisäännöt valmentajille

 • Huolehdin turvallisuudesta kaikessa toiminnassani. ​
 • Noudatan hyviä käytöstapoja kaikessa toiminnassani. ​
 • Olen esimerkillinen: tervehdin, olen ajoissa paikalla työvaatteisiin pukeutuneena ja tarvittavat välineet mukana. En syö kentällä enkä käytä puhelinta. ​Huolehdin seuran välineistä ja tiloista.
 • Osallistun valmentajien yhteisiin tilaisuuksiin. Pyydän tarvittaessa apua ja informoin vastuuvalmentajia kaikesta tarpeellisesta.
 • Perehdyn kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelmiin etukäteen ja suunnittelen valmennustunnit valmiiksi.
 • Sovin ryhmän kanssa yhteiset pelisäännöt ja huolehdin, että niitä noudatetaan. ​Pidän ryhmän kanssa sovituista pelisäännöistä kiinni.
 • Tavoittelen sitä, että pelaaja saavuttaa suunnitelmassa määritellyt tavoitteet.
 • Olen tunnilla pelaajia varten: innostamassa, kannustamassa ja opettamassa! ​
 • Pyrin tutustumaan ja huomioimaan pelaajia yksilöinä kauden aikana.
 • Rohkaisen osallistumaan muihin urheilulajeihin.
 • Edistän pelaajien sosiaalista kanssakäymistä myös kentän ulkopuolella.
 • Rakennan hyvän luottamus- ja yhteistyösuhteen lapsen vanhempien kanssa sekä (kilpavalmennuksessa) pidän palavereita, joissa sovitaan pelisäännöistä, tavoitteista ja yhteisestä kasvatuslinjasta.
 • (Kilpavalmennuksessa) asetan yksilöllisiä tavoitteita ja valmennan lasta kokonaisvaltaisesti, jolloin fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen opettaminen on kiinteä osa jokapäiväistä harjoittelua.
 • (Kilpavalmennuksessa) valitsen yksilölle sopiva määrän sopivan tasoisia kilpailuita ja harjoitusotteluita.

 

Pelisäännöt vanhemmille

 • Tuen eri tavoin mielekkäiden tenniskokemusten syntyä lapsille.
 • Pyrin ymmärtämään pelaajan polun, jota pitkin tenniksessä kehitytään ja edetään.
 • Vältän liiallista tuloskeskeisyyttä ja lapsen vertailua muihin.
 • Keskustelen pelaajan polusta valmentajan kanssa ja olen kiinnostunut oman lapseni kehittymisestä.
 • Vaikutan toiminnallani lapsen pitkäjänteiseen kehittymiseen tenniksessä.
 • Rohkaisen lasta kilpailemiseen ja tuen positiivisten kilpailukokemusten syntyä: painotan kehittymistä tulosten sijaan.
 • Käyttäydyn maltillisesti ja asiallisesti lapsen pelatessa kilpailuissa.
 • Ohjaan lasta omatoimiseen liikkumiseen ja tenniksen pelaamiseen sekä muihin urheiluharrastuksiin.
 • Tuen ja kasvatan lasta urheilulliseen elämäntapaan (ravinto- ja lepo) sekä liikunnan harrastamiseen (kokonaisliikuntamäärä), mihin kuuluu oleellisena osana istumisen ja ruutuajan rajoittaminen.
 • Seuraan lapseni jaksamista ja ohjaan tätä välillä lepäämään.
 • Kommunikoin rakentavasti ja yhteistyökykyisesti valmentajan kanssa ja osallistun (kilpavalmennuksessa) valmentajan ja seuran järjestämiin palavereihin ja vanhempainiltoihin.

Seuran säännöt pelaajille, valmentajille ja vanhemmille on tehty tennisliiton U10 opetussuunnitelman sääntöjä mukaillen. Linkki U10 opetussuunnitelmaan.

Valmennuksen tavoitteet 

Yleistavoitteet

Valmennustoimintamme päätavoite on tarjota kaikille oma tapa harrastaa ja kehittyä tenniksessä. Lapsille ja nuorille löytyy iästä riippumatta harrastajan tai kilpailijan polku ja aikuiset harjoittelevat tasoryhmissä.

Valmennustoimintamme tavoite on tarjota pelaajille laadukasta valmennusta iästä, valmennusryhmästä ja pelitasosta riippumatta. Tavoitteenamme on, että pelaajat jatkavat toiminnassamme mahdollisimman pitkään tai auttaa pelaajia löytämään oman kehityksen kannalta oikeat olosuhteet. Valmennuksemme innostaa elinikäiseen tennisharrastukseen.

Haluamme tarjota monipuolisia tenniselämyksiä niin kentällä, kilpailuissa kuin tapahtumissakin. Haluamme, että pelaajat viihtyvät innostavassa SATA-Tenniksen yhteisössä.

Ryhmäkohtaiset tavoitteet

Valmennuksemme jakautuu U10-valmennukseen (alle 10-vuotiaat), juniorivalmennukseen (11-18-vuotiaat, kilpavalmennukseen (11-21-vuotiaat) ja aikuisvalmennukseen. Seuraavassa on kuvattu valmennusryhmäkohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

 U10-valmennuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

“Pelataan yhdessä leikkien”

SATA-Tenniksen U10-valmennuksen (alle 10-vuotiaiden valmennuksen) yleistavoite on kasvattaa tennikseen ja liikunnalliseen elämäntapaan innostamalla ja opettamalla, sekä kasvattaa lapsia tenniksen avulla. Pelaajia kannustetaan myös kilpailemiseen. Liikkarin tavoite osana U10-valmennusta on lisätä lasten monipuolista liikuntaa ja tarjota mahdollisuus matalan kynnyksen liikuntaharrastukseen heti koulupäivän jälkeen.

U10 tiimitoiminnan (Red, Orange ja Green Team) tavoitteena on saavuttaa STL:n U10-opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja valmistaa pelaajia kilpapelaajan polulle. Tiimitoiminnan tavoitteena on innostaa pelaajia kilpailuihin. Innostamisessa valmentajien ja vanhempien välinen yhteistyö on keskeistä. Tiimitoiminta ei tähtää varhaiseen kilpailumenestykseen, vaan tavoitteena on antaa riittävät edellytykset (taidot ja motivaatio) aloittaa tavoitteellisempi kilpavalmennus 11-vuotiaana. Tiimeihin valitaan pelaajat määriteltyjen kriteerien (kts. https://www.sata-tennis.fi/lapset-nuoret/kilpavalmennus/) perusteella.

SATA-Tenniksessä U10-valmennus tapahtuu mini- ja miditenniskentillä, lapsille sopivia välineitä ja leikinomaisia opetusmenetelmiä käyttäen. Tavoitteena on, että lapset oppivat pelaamaan käyttäen erilaisia lyöntejä mini- ja miditenniskentillä. Ilo, hauskuus ja yhdessä tekeminen on keskeistä!

Tavoitteiden saavuttamiseksi valmentajat valitsevat ja suunnittelevat valmennustunneille sopivat sisällöt. U10-valmennuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • Lasten ikä- ja kehitystasolle sopivat leikit, joissa harjoitellaan monipuolisesti liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja sekä psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja hauskaa pitäen!

 • Monipuoliset välineenkäsittely- ja lyöntiharjoitteet yksin, parin ja valmentajan kanssa (huom. Tehtäväsuuntautuneisuus!)

 • Pelinomaiset harjoitteet, joissa yhdistyvät liikkuminen, tekniikka, taktiikka ja leikki!

 Juniorivalmennuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

“Tennis for life”

SATA-Tenniksen juniorivalmennuksen tavoite on aloittaa tai jatkaa progressiivisesti lajitaitojen perusteiden monipuolista kehittämistä, joista muodostuu vahva pohja elinikäiselle harrastukselle. Valmennuksessa opetellaan keskittymään, tsemppaamaan ja tekemään yhteistyötä. Pelaajat ja valmentajat luovat yhdessä positiivisen ja kannustavan ilmapiirin.

SATA-Tenniksessä juniorivalmennus tapahtuu ryhmälle sopivalla kenttäkoolla ja taitotasoa vastaavalla pelipallolla. Valmennuksessa harjoitellaan sekä kaksin- että nelinpelin perustilanteita.

Tavoitteiden saavuttamiseksi valmentajat valitsevat ja suunnittelevat valmennustunneille sopivat sisällöt. Juniorivalmennuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • Lasten ja nuorten ikä- ja kehitystasolle sopivat harjoitteet ja pelit, joissa harjoitellaan monipuolisesti liikkumis- ja lajitaitoja sekä psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja hauskaa pitäen!

 • Monipuoliset välineenkäsittely- ja lyöntiharjoitteet yksin, parin ja valmentajan kanssa (tehtäväsuuntautuneisuus!)

 • Pelinomaiseet harjoitteet, joissa yhdistyvät liikkuminen, tekniikka, taktiikka ja peli!

Juniorivalmennuksen suunnittelussa ja tavoitteissa on hyödynnetty Kanadan tennisliiton tennis for life mallia.

Aikuisvalmennuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

SATA-Tenniksen Aikuisvalmennuksen tavoite on tarjota monipuolisia tenniselämyksiä kaiken ikäisille ja tasoisille aikuisille sekä innostaa haastamaan itseänsä lajin vaatimusten mukaisesti. Aikuisvalmennus jatkaa progressiivisesti lajitaitojen perusteiden monipuolista kehittämistä, joissa vahvistuu pohja elinikäiselle harrastukselle. Aikuisvalmennuksessa opetellaan monipuolisia lajitaitoja, pitäen harjoitukset fyysisesti aktiivisina. Pelaajat ja valmentajat luovat yhdessä positiivisen ja kannustavan ilmapiirin.

SATA-Tenniksen aikuisvalmennus on jaettu eri tasoihin, joilla on omat oppimistavoitteet. Valmennuksessa käytetään

Aloitteleva - Oppii pelaamaan tennistä softarilla sekä pallotelemaan kovalla pallolla. 

Jatkotaso 1 – Oppii pelaamaan tennistä kovalla pallolla ja asettamaan tavoitteita pelaamiseen. Harjoittelu painottuu pelitilanteisiin.

Jatkotaso 2 – Osaa lukea pelin tilanteita ja arvioida, milloin hyökätä ja puolustaa. Hallitsee pelitilanteet ja hyödyntää niissä omia vahvuuksiaan. Harjoittelu painottuu pelitilanteiden vahvistamiseen.

Jatkotaso 3 – Hallitsee pelitilanteet ja pystyy pelaamaan omien vahvuuksien ja heikkouksien mukaisesti.

Tavoitteiden saavuttamiseksi valmentajat valitsevat ja suunnittelevat valmennustunneille sopivat sisällöt. Juniorivalmennuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • Pelaajien kehitystasolle sopivat harjoitteet ja pelit, joissa harjoitellaan monipuolisesti liikkumis- ja lajitaitoja sekä psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja hauskaa pitäen!

 • Monipuoliset välineenkäsittely- ja lyöntiharjoitteet yksin, parin ja valmentajan kanssa (tehtäväsuuntautuneisuus!)

 • Pelinomaiseet harjoitteet, joissa yhdistyvät liikkuminen, tekniikka, taktiikka ja peli!

Kilpavalmennuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Tavoitteenamme on tarjota hyvät olosuhteet tavoitteellisesti harjoitteleville kilpapelaajille. Kilpavalmennuksen tavoite on auttaa pelaajia kehittämään monipuoliset lajitaidot, jotta menestyminen kansallisella tasolla (kansalliset junioreiden ikäluokkakilpailut ja luokkamestaruussarja) on mahdollista.

Valmennuksen keskeisiä lähtökohtia ovat tavoitteellisuus, kilpailuihin tähtäävä ja pitkäjänteinen harjoittelu. Kilpapelaajat harjoittelevat ja kilpailevat (ikäluokkakohtaisesti riittävä kilpailumäärä) lajivaatimusten mukaisesti. Kilpapelaajat syventyvät lajin teknisiin, taidollisiin, taktisiin, fyysisiin ja henkisiin taitoihin, ikä ja kehitystaso huomioiden.

Valmentajat ja vanhemmat tekevät yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi vanhempainillat, pelaajapalaverit ja arviointikeskustelut. Näissä asetetaan ja arvioidaan yksilöllisiä, pelaajakohtaisia tavoitteita (mm. harjoittelu- ja ottelumäärät, ranking, tekniikka, taidot, fyysiset testit).

 

 

SATA-Tenniksen kilpailumaailma

SATA-Tenniksen suosittelema kilpailumaailma tarjoaa kaikille mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla kilpailemista tai tavoitella omia rajojaan tenniksessä. Kilpailut ja tapahtumat myös yhdistävät jäseniämme ja kilpailumatkat vahvistavat yhteishenkeä.

Kilpailut ovat jaettu 1., 2. ja 3. tason kilpailuihin. Jokaisella tasolla on omat tavoitteensa. Valmentajat suosittelevat pelaajille sopivia kilpailuja. Valmentajan rooli kilpailutilanteessa riippuu valmennettavan iästä ja tasosta.

 

Taso + tavoite

U10

Taso + tavoite

Juniorit kilpailumaailma

Aikuiset

3 Oppiminen

Midi Tour, JGP

 

3 Tavoitteellisuus

JGP ja SM

 

SM-Liiga, Finnish Tour

 

2 Oppiminen

Tykkimäki yksilö, Kansalliset 10v.-kilpailut

 

2 Oppiminen

Kansalliset kilpailut

 

Sarjajoukkueet, Luokkamestaruussarja

 

1 Innostuminen

MM-Tour,Tykkimäki Team Tour

 

1 Innostuminen

Junior Tour, Tennisliiton uusi kilpailusarja

 

Hallisarja

Pelipäivät

Seuraottelut

 

 

 

U10

 1. tason kilpailut ovat matalan kynnyksen kilpailuja, joissa pelaaja pääsee kokeilemaan kilpailemista tutussa ja innostavassa ympäristössä.

 2. tason kilpailuissa pelaaja pääsee kilpailemaan oman hallin ulkopuolelle kilpailuihin, joissa kaikille taataan runsaasti otteluita ja sen myötä kaikki oppivat kilpailemisesta ja pelaamisesta mahdollisimman paljon.

 3. tason kilpailuissa pelaajat pääsevät haastamaan itseään alueen/suomen parhaita pelaajia vastaan. Kilpailuissa pelaajaa näkee oman tasonsa suhteessa muihin pelaajiin.

U10-vaiheessa valmentaja on kilpailuissa mukana ohjaamassa, innostamassa ja tukemassa pelaajia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat:

 • Sääntöjen ymmärtäminen/ottelussa toimiminen
 • Peli-ilo
 • Tunteiden hallinta ja käsittely
 • Joukkuehenki ja parhaansa yrittäminen
 • Pelin ymmärtäminen

 

Juniorit

  1. tason kilpailut ovat matalan kynnyksen kilpailuja, joissa pelaaja pääsee
      kokeilemaan kilpailemista tutussa ja innostavassa ympäristössä.

 1. tason kilpailuissa pelaaja pääsee kilpailemaan oman hallin ulkopuolelle kilpailuihin. Kilpailuissa pelataan tenniksen normaaleilla säännöillä ja useissa kilpailuissa on mahdollisuus vähintään kahteen otteluun.

 2. tason kilpailuissa pelaajat pääsevät haastamaan itseään alueen/suomen parhaita pelaajia vastaan. Kilpailuissa pelaajaa näkee oman tasonsa suhteessa muihin maan kärkipelaajiin.

1.tason kilpailuissa valmentaja on mukana ohjaamassa, innostamassa ja tukemassa pelaajia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat:

 • Sääntöjen ymmärtäminen
 • Peli-ilo
 • Tunteiden hallinta ja käsittely
 • Tsemppaaminen
 1. tason kilpailuissa valmentaja on mukana opettamassa, innostamassa, arvioimassa ja tukemassa pelaajia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat:
 • Ottelussa toimiminen
 • Peli-ilo
 • Tunteiden hallinta ja käsittely
 • Tsemppaaminen
 • Pelin ymmärtäminen
 • Oleelliset kehityskohteet lajitaidoissa

3.tason kilpailuissa valmentaja on mukana opettamassa, auttamassa, arvioimassa ja tukemassa pelaajia. Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat:

 • Kilpailuun valmistautuminen, harjoittelun jaksottaminen
 • Kilpailuissa toiminen, ennen peliä valmentajan kanssa/itse,
 • Otteluun valmistautuminen, fyysinen, henkinen & taktinen valmistautuminen
 • Tunteiden hallinta
 • Tsemppaaminen
 • Pelin ymmärtäminen/mitä ja miten?
 • Ottelun läpikäynti (valmentajan kanssa)
 • Oleelliset kehityskohteet lajitaidoissa

Aikuiset

   1. tason kilpailut ovat matalan kynnyksen kilpailuja ja tapahtumia, joissa
       pelaaja pääsee kokeilemaan tennistä tutussa ja innostavassa     
       ympäristössä.

 1. tason kilpailuissa pelaaja pääsee kilpailemaan omassa hallissa ja sen ulkopuolella kilpailuihin, joko edustamalla seuraa turnauksessa tai edustamalla seuran sarjajoukkuetta. Kilpailuissa pelataan tenniksen normaaleilla säännöillä.

 2. tason kilpailuissa pelaajat pääsevät haastamaan itseään alueen/suomen parhaita pelaajia vastaan ja tavoittelemaan omia menestystavoitteita. Kilpailuissa pelaajaa näkee oman tasonsa suhteessa muihin maan kärkipelaajiin.

 

SATA-Tenniksen pelaajapolku

 

 

U10 Harraste

U10 Liikkuja

U10 Kilpailusuuntautunut

 

Tempputennis 5-6v

Liikkari 7-10v

Red Team 7-8v

 

Minitennis 7-8v

 

Orange Team 8-10v

 

Miditennis 9-10v

 

Green Team 9-11v

Koulu/oppiahjo

Päiväkoti ja 1-4lk

1-4lk

ALAKOULU 1.-4. luokka

Yleinen tavoite

Innostuu Tenniksestä. Ja kokeilee tenniksen kilpailumaailmaa. Lajitaitojen perusteiden omaksuminen.

Auttaa riittävän liikuntamäärän saamisessa, on oiva tapa aloittaa tennisharrastus, hyvä mahdollisuus lisätä lajiharjoittelua

Harjoittelee ja kilpailee säännölliseti tenniksessä. Monipulisten lajitaitojen kehittäminen.

Seuravalmennus

Harjoitteleminen tapahtuu kotihallissa Temppu- , mini- tai miditennisryhmissä. Harjoituksi 1-2 tuntia viikossa

Liikkarissa pelataan joka päivä noin tunti tennistä ja liikutaan tunti monipuolisesti pelien ja leikkien parissa. Harjoituspaikkana toimii kotihalli ja Laajasalon urheilupuisto. Liikkariin on mahdollista osallistua 1-5krt./viikko

Harjoittelu tapahtuu kotihallilla red- orange ja green -ryhmissä 2-6h/viikko+2 kotihallileiriä/vuosi ja kolme kesäleiriä. Orange ja Green ryhmissä harjoitteluun tulee mukaan fysiikkaharjoittelu ja ohjattu voimistelu.

Omatoiminen harjoittelu

Monipuolinen ja riittävä yleisliikuntamäärä. Muiden lajien harjoitukset. Omatoiminen pelaaminen perheen kanssa. Taitopassihaasteet kotiin.

Monipuolinen ja riittävä yleisliikuntamäärä. Omatoiminen pelaaminen ja muiden lajien harjoitukset.

Monipuolinen ja riittävä kokonaisliikuntamäärä (20 tuntia viikossa). Muiden lajien harjoitukset. Omatoiminen pelaaminen perheen ja kavereiden kanssa. Taitopassi/Rocky Challenge haasteet kotiin.

Kilpaileminen

Kilpailut ovat seuran sisäisiä pelitapahtumia

Mahdollisuus osallistua seuran sisäisiin pelitapahtumiin

Kilpailujen pääpaino on seuran sisäiset kilpailut, alueelliset tykkimäki- ja miditour lisäksi kansalliset kilpailut. Sisäiset, Tykkimäki ja kansalliset kilpailut 10-15kpl.
 

Liikuntakasvatuksellinen tavoite

 

 

 

Seurakulttuuri

Käy katsomassa seuran edustusjoukkueen otteluita ja osallistuu seuran muihin tapahtumiin

Kannustetaan tulemaan seuraamaan edustusjoukkueiden otteluita ja osallistumaan seuran sisäisiin tapahtumiin.

Toimii pallopoikana/tyttönä seuran edustusjoukkueiden otteluissa ja osallistuu seuran muihin tapahtumiin

Kriteerit pelaajille

On innostunut ja sitoutunut harjoittelemaan.

Innostunut ja sitoutunut liikkumaan.

On innostunut ja sitoutunut harjoittelemaan, kilpailemaan ja osallistuu seuran tapahtumiin. Hallitsee lajitaitojen perusteet.

Valmentajan/ohjaajan keskeisimmät tehtävät/osaamisvaatimukset.

Innostaa ja opettaa tenniksen perusteet lapsille sopivilla metodeilla. Tietää ja tuntee lasten kilpailumaailman. Koulutus: Vastuuvalmentaja Liiton 4. taso, ohjaajilla vähintään Liiton 1.taso

Innostaa ja kannustaa lapsia monipuoliseen liikuntaan. Opettaa lapsille tenniksen lajitaitojen perusteet. Tietää ja tunteen lasten henkisen ja fyysisen kehityksen vaiheet. Koulutus: Vastaavalmentaja: Liikunnan alan koulutus, muut ohjaajat vähintään liiton 1. taso

Opettaa lapsille monipuoliset lajitaidot ja tutustuttaa lapset säännölliseen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Tuntee hyvin lasten kilpailumaailman. Koulutus: Vastuuvalmenta vähintään liiton 4.taso, muut valmentajat vähintään liiton 1. taso

 

SATA-Tenniksen pelaajapolku

Juniorit Harraste

Juniorit Kilpa

Juniorit Aktiiviharrastajat

Juniorit Kilpa

Aikuiset

 

Juniorivalmennus 11-18v

U14 Kilpa 11-14v

Harraste kilpa 12-18v.

U21 Kilpa 14-21v

Aikuisvalmennus 19v-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulu/oppiahjo

4lk-->

5-8-luokka

6lk-->

8lk-->

 

Yleinen tavoite

Nauttii tenniksen säännöllisestä harrastamisesta.

Harjoittelee ja kilpailee tavoitteellisesti ja monipuolisesti. Monipuolisten lajitaitojen omaksuminen.

Harjoittelee säännöllisesti omien tavoitteiden mukaisesti

Pelaa tennistä ykköslajinaan ja edustaa Sata-Tennistä sarjajoukkueissa. Henkilökohtaisen pelityylin kehittäminen

Nauttii tenniksen säännöllisestä harrastamisesta. Löytää pelaajien omat rajat ja rikkoa ne!

Seuravalmennus

Harjoittelu tapahtuu kotihallilla 1-2h/viikko

Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti kotihallilla, mutta leiritoiminta tapahtuu urheiluopistoissa. Tennisharjoitukset 6h/viikko, 1 kotihallileiri ja 2 pajulahden leiriä ja kolme kesäleiriä. Lisäksi kaksi 30min. lajinomaista fysiikkatreeniä.

Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti kotihallilla, mutta leiritoiminta tapahtuu urheiluopistoissa. Tennisharjoitukset 1,5-4,5h ja mahdollisuus kahteen tennisleiriin.

Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti kotihallilla, mutta leiritoiminta tapahtuu urheiluopistoissa. Tennisharjoitukset 6-7,5h, kaksi viikonloppuleiriä ja kolmena viikkona kesäharjoittelua. Lisäksi kaksi 60min. Lajivoimaharjoitusta.

Harjoittelu tapahtuu kotihallilla 1-3h/viikko. Monipuolisia tapahtumia läpi vuoden. Kaksi Pajulahden leiriä vuodessa

Omatoiminen harjoittelu

Suositellaan monipuolista ja riittävää liikuntamäärää.

Monipuolinen ja riittävä yleisliikuntamäärä. Muiden lajien harjoitukset. Omatoiminen pelaaminen perheen ja kavereiden kanssa vähintään 1krt./viikko. Monipuolinen liikuntahaaste Rocky Challenge, jossa kehitetään Fyysisiä perusominaisuuksia ja monipuolisia liikuntataitoja kotiin.

Monipuolinen ja riittävä yleisliikuntamäärä. Omatoiminen pelaaminen ja muiden lajien harjoitukset.

Monipuolinen ja riittävä yleisliikuntamäärä. Omatoiminen pelaaminen perheen ja kavereiden kanssa vähintään 1krt./viikko. Fysiikkaohjelma, jossa kehitetään fyysisiä perusominaisuuksia ja monipuolisia liikuntataitoja kotiin.

Kannustetaan omatoimiseen pelaamiseen. Harjoituskavereiden tai valmentajalta saatujen pelikavereiden kanssa.

Kilpaileminen

 ja kilpailut ovat seuran sisäisiä kilpailuja 0-6kpl.

 Kilpailut Henkilökohtaisen kalenterin mukaan pääpaino JGP/SM-kilpailuissa. Kansalliset kilpailut 15-20kpl.

Kilpailee kansallisissa kilpailuissa vähintään kerran kaudessa. Sarjatennisjoukkueissa pelaaminen.

Kilpailut Henkilökohtaisen kalenterin mukaan pääpaino JGP/SM/luokkamestaruus ja sarjatenniskilpailuissa. Sarjatennisottelut ja kilpailut 15-20kpl.

Sata-Tenniksen hallisarja, Seuran sisäiset pelipäivät tai kansalliset kilpailut

Liikuntakasvatuksellinen tavoite

 

 

 

 

 

Seurakulttuuri

Kannustetaan tulemaan seuraamaan edustusjoukkueiden otteluita ja osallistumaan seuran sisäisiin tapahtumiin. Osaksi seuran valmennusteamiä.

Toimii pallopoikana/tyttönä tai linjatuomarina seuran edustusjoukkueiden otteluissa ja osallistuu seuran muihin tapahtumiin

Kannustetaan osallistumaan seuran sisäisiin tapahtumiin ja mahdollisuus toimia seurassa apuvalmentajana ja kesäleiriohjaajana.

Toimii linjatuomarina seuran edustusjoukkueiden otteluissa. Osallistuu seuran sisäisten tapahtumien toteutukseen ja toimii apuohjaajana tennistunneilla ja kesäleireillä.

Kannustetaan tulemaan seuraamaan edustusjoukkueiden otteluita ja osallistumaan seuran sisäisiin tapahtumiin. Mahdollisuus toimi

a monipuolisesti vapaaehtoistehtävissä.

Kriteerit pelaajille

Hyvät käytöstavat ja innostus tenniksen harjoitteluun.

Kilpailee ja harjoittelee säännöllisesti kansallisella tasolla ja sitoutuu kausiohjelman mukaisiin kilpailuihin ja harjoituksiin. Hallitsee monipuoliset lajitaidot. Ranking: Tytöt top 20 tai potentiaali nousta sinne
 Pojat Top 30 tai potentiaali nousta sinne
 

Pystyy taidollisesti harjoittelemaan kilpateamien kanssa ja on motivoitunut tekemään aina parhaansa.

Kilpailee ja harjoittelee säännöllisesti kansallisella tasolla ja sitoutuu kausiohjelman mukaisiin kilpailuihin ja harjoituksiin. Hallitsee monipuoliset lajitaidot. Ranking top 30 tai tavoittelee sinne pääsyä.

Hyvät käytöstavat ja innostus tenniksen harjoitteluun.

Valmentajan/ohjaajan keskeisimmät tehtävät/osaamisvaatimukset.

Innostaa ja opettaa tenniksen perusteet pelaajille sopivilla metodeilla. Tietää ja tuntee seuran sisäisen kilpailumaailman. Koulutus:Vastuuvalmentajalla vähintää Liiton 4.taso, muut valmentajat vähintään liiton 1.taso

Osaa rakentaa monipuolista kehitystä tukevan harjoitusympäristön. Hallitsee monipuolisten lajitaitojen kehittämisen ja tuntee kilpailumaailman. Omat pelitaidot vähintään B-luokka. Koulutus:Vähintään Liiton 4. taso

Osaa rakentaa monipuolista kehitystä tukevan harjoitusympäristön. Hallitsee monipuolisten lajitaitojen kehittämisen ja tuntee kilpailumaailman. Vastuuvalmentaja Koulutus:Vähintään Liiton 4. taso, muut valmentajat vähintään liiton 1.taso

Osaa rakentaa monipuolista kehitystä tukevan harjoitusympäristön ja hyödyntää muiden ammattilaisten osaamista harjoittelun toteutuksessa. Tuntee laajasti kansallisen tenniksen ja sarjatenniksen kilpailumaailman. Omat pelitaidot vähintään B-luokka. Koulutus: Vähintään Liiton 4.taso

Innostaa ja opettaa tenniksen perusteet pelaajille sopivilla metodeilla. Tietää ja tuntee seuran sisäisen aikuisten kilpailumaailman. Iältään täysi-ikäinen. Vastuuvalmentaja Koulutus: Liiton 4.taso, Muut valmentajat vähintään liiton 1.taso

 

 

 

Oppimistavoitteet

Seuraavissa taulukoissa on määritelty tarkemmat laajikohtaiset oppimistavoitteet U10-valmennukseen, juniorivalmennukseen ja aikuisvalmennukseen.

Tempputennis (5-6v, 1 x 60 min/viikko): pystyy pallottelemaan sujuvasti pehmeällä pallolla ja minitenniskentällä valmentajan tai kaverin kanssa vuoden harjoittelun jälkeen.

Lajitietämys:

Peruslyönnit:

Pelitaktiikka:

Syöttö:

Volley:

Osaa minitenniksen säännöt (ymmärtää, mistä tenniksessä tulee piste).

Osaa lyödä palloa pompusta.

Osaa lyödä palloa  kenttään.

 

Osaa yliolan heiton oikean tekniikan.

 

 

Hallitsee pallon kiinniottamisen kaverin/valmentajan pallosta. (“Lentolyönti ilman mailaa” + muissa tilanteissa.)

Tutustuu tenniksen lajikulttuuriin.

Harjoittelee liikkeen ja heilahduksen suuntaa (jalat + maila). Yrittää osua palloon edessä lantion korkeudella.

Hallitsee lyöntien suuntaamisen.

 

Osaa aloittaa pisteen alakautta.

Osaa pompotella mailalla palloa ilmasta.

 

Hallitsee paluun pelikeskukseen.

 

Harjoittelee syöttämistä

(tekniikka voi olla esim. “ritsa”, maila valmiina takana jne) omasta nostosta ja hyvässä tasapainossa.

 

Osaa torjua pallon valmentajan heitosta.

 

 

Minitennis (7-8v, 1 x 60 min/viikko): Pystyy pelaamaan ilman valmentajan ohjausta minitenniskentällä eri lyöntejä käyttäen vuoden harjoittelun jälkeen.

Lajitietämys:

Peruslyönnit:

Pelitaktiikka:

Syöttö:

Volley:

Hallitsee pistelaskun ja osaa minitenniksen säännöt.

 

Hallitsee liikkeen ja heilahduksen suunnan (jalat + maila).

 

Osumakohta on lantion korkeudella edessä.

 

Teknisten taitojen yhdistäminen ja soveltaminen pelitilanteisiin.

Osaa lyödä palloa kenttään ja liikuttaa vastustajaa.

Hallitsee seuraavat pelitilanteet:

 

Osaa yliolan heiton oikean tekniikan.

 

Osaa lyödä lentolyönnin oikealla tekniikalla valmentajan antamasta pallosta/kaverin heitosta.

 

Tutustuu tenniksen lajikulttuuriin.

 

Osaa ajoissa valmistautua lyöntiin (hartioiden kääntö).

Pisteen rakentaminen käyttämällä   kulmia.

Osaa syöttää (tekniikkana joko maila valmiina takana/kokonaissuoritus) vasaraottella otteella ja syötössä on heittoliike.

 

Hallitsee split stepin sekä liikkumisen pallon taakse.

 

 

Hallitsee split stepin ja paluun pelikeskukseen.

 

Pisteen rakentaminen pelaamalla vastustajan heikommalle puolelle.

 

 

Hallitsee vasaraotteen.

 

(Erilaisten lyöntiasentojen käyttäminen.)

Pisteen lopetus verkolla.

 

Hallitsee iskulyönnin helpossa tilanteessa.

 

 

(Ymmärtää, milloin lyö laskevaan ja milloin nousevaan palloon.)

 

(Osaa pelata nousevaan palloon.)

Syötön ja palautuksen suuntaaminen.

 

 

 

 

(Tilanteen neutralisointi syvällä lyönnillä).

 

 

 

Miditennis (9-10v, 1-2 x 60 min/viikko): Pystyy pelaamaan ilman valmentajan ohjausta miditenniskentällä, peli on sujuvaa oranssilla pallolla ja pelaajat pystyvät käyttämään eri lyöntejä eri pelitilanteissa.

Lajitietämys:

Peruslyönnit:

Pelitaktiikka:

Syöttö:

Volley:

Hallitsee pistelaskun

(7-tb ja gamet).

 

Hallitsee oikeat otteet: kämmen ja rysty.

Teknisten taitojen yhdistäminen ja soveltaminen pelitilanteisiin.

Osaa lyödä palloa kenttään ja liikuttaa vastustajaa.

Hallitsee seuraavat pelitilanteet:

 

Osaa yliolan heiton oikean tekniikan.

 

Osaa lyödä lentolyönnin oikealla tekniikalla valmentajan antamasta pallosta/kaverin heitosta.

 

Tutustuu tenniksen lajikulttuuriin ja Sata-Tenniksen seurakulttuuriin.

Osaa ajoissa valmistautua lyöntiin (hartioiden kääntö).

Tilanteen neutralisointi syvällä lyönnillä.

 

Osaa syöttää (tekniikkana joko maila valmiina takana/kokonaissuoritus) vasaraottella otteella ja syötössä on heittoliike.

 

Hallitsee split stepin sekä liikkumisen pallon taakse.

 

 

Hallitsee split stepin.

Pisteen rakentaminen käyttämällä kulmia.

 

Hallitsee vasaraotteen.

 

Erilaisten lyöntiasentojen käyttäminen.

Pisteen rakentaminen pelaamalla vastustajan heikommalle puolelle.

 

 

Hallitsee iskulyönnin helpossa tilanteessa.

 

 

(Ymmärtää, milloin lyö laskevaan ja milloin nousevaan palloon.)

 

(Osaa pelata nousevaan palloon.)

Pisteen lopetus verkolla.

 

 

 

 

 

Syötön ja palautuksen suuntaaminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniorivalmennus (11-18v, 1-2 x 60 min/viikko)

Lajitietämys

Peruslyönnit

Pelitaktiikka

Syöttö

Volley

Hallitsee pistelaskun ja pystyy omatoimisesti pelata tennisotteluita

Hallitsee oikeat otteet: kämmen ja rysty.

Teknisten taitojen yhdistäminen ja sov eltaminen pelitilanteisiin.
 Varmuus, hyökkääminen, puolustaminen ja pisteen aloittaminen ja lopettaminen.

Hallitsee seuraavat pelitilanteet:

Osaa syötön perustekniikan

Osaa lyödä lentolyönnin oikealla tekniikalla ja rytmillä.

Tietää kansainväliset suurturnaukset ja kansalliset ja kansainväliset kärkipelaajat.

Osaa ajoissa valmistautua lyöntiin ja rytmittää lyönnin pallon mukaan.

Tilanteen mukainen puolustuspeli ja neutralisointi.

Osaa syöttää (tekniikkana joko maila valmiina takana/ kokonaissuoritus)

vasaraotteella tai lähes vasaraotteellaotteella oikealla rytmillä.

Hallitsee split stepin, sijoittumisen sekä liikkumisen palloa vastaan.

 

Hallitsee split stepin ja liikkumisen sivuttais- ja syyvyysuunnassa

Pisteen rakentaminen käyttämällä kulmia.

 

Hallitsee erilaiset verkkopelitilanteet.

 

Erilaisten lyöntiasentojen käyttämin en.

Pisteen rakentaminen pelaamalla vastustajan heikommalle puolelle.

 

Hallitsee iskulyönnin perus tilanteessa.

 

(Ymmärtää, milloin lyö laskevaan ja milloin nousevaan palloon.)

(Osaa pelata nousevaan palloon.)

Pisteen lopetus verkolla.

 

 

 

 

Syötön ja palautuksen suuntaaminen.

 

 

 

 

 

 

 

Aikuisvalmennus (1-2 x 60 min/viikko):

 

Lajitietämys

Peruslyönnit

Pelitaktiikka

Syöttö

Volley

Hallitsee pistelaskun ja pystyy omatoimisesti pelata tennisotteluita

Hallitsee oikeat otteet: kämmen ja rysty.

Teknisten taitojen yhdistäminen ja sov eltaminen pelitilanteisiin.
 Varmuus, hyökkääminen, puolustaminen ja pisteen aloittaminen ja lopettaminen.

Hallitsee seuraavat pelitilanteet:

Osaa syötön perustekniikan

Osaa lyödä lentolyönnin Oikealla tekniikalla ja rytmillä

Tietää kansainväliset suurturnaukset ja kansalliset ja kansainväliset kärkipelaajat.

Osaa ajoissa valmistautua lyöntiin ja rytmittää lyönnin pallon mukaan.

Tilanteen mukainen puolustuspeli ja neutralisointi.

Osaa syöttää (tekniikkana joko maila valmiina takana/ kokonaissuoritus) vasaraotteella tai lähes vasaraotteella oikealla rytmillä.

Hallitsee split stepin, sijoittumisen sekä liikkumisen palloa vastaan.

 

Hallitsee liikkumisen sivuttais- ja syvyyssuunnassa

Pisteen rakentaminen käyttämällä kul mia.

 

Hallitsee erilaiset verkkopelitilanteet.

 

Erilaisten lyöntiasentojen käyttämin en.

Pisteen rakentaminen pelaamalla vastu stajan heikommalle puolelle.

 

Hallitsee iskulyönnin perus tilanteessa.

 

(Ymmärtää, milloin lyö laskevaan ja milloin nousevaan palloon.)

(Osaa pelata nousevaan ja laskevaan palloon.)

Pisteen lopetus verkolla.

 

 

 

 

Syötön ja palautuksen suuntaaminen.

 

 

 

 

 

 

 

Valmennuksen suunnittelu

 

Valmennuslinjausten sekä kausi-, jakso- ja viikkosuunnittelun tavoitteena on taata pelaajille SATA-Tenniksen valmennuslinjan mukainen ja laadukas valmennus. Vastuuvalmentajien (U10, juniorit ja aikuiset) vastuulla on valmennuslinjausten sekä kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelmien tekeminen ja kehittäminen yhteistyössä kaikkien seuran valmentajien kanssa.

Yksittäisten valmennustuntein suunnitteleminen on ryhmän valmentajan vastuulla. Valmennustunnin toteuttamisesta ja onnistumisesta vastaavat valmentaja ja pelaaja yhdessä. Vastuuvalmentajat jakavat tuntisuunnitelmansa, sekä tuottamansa videomateriaalin (linkki) valmentajien suunnittelun tueksi.

Ryhmän valmentajan vastuulla on:  

 • Toteuttaa kausiohjelmaa
 • Kertoa valmennusjakson tavoite ryhmälle
 • Tehdä tuntisuunnitelma ja pitää valmennustunnit
 • Arvioida omaa tekemistä ja ryhmän edistymistä tavoitteisiin nähden
 • Pyytää pelaajalta palautetta sekä kehittymisestä että toiminnasta
 • Arvioida ja kehittää toimintaa yhteisissä valmentajapalavereissa

 

 

 

Valmentajien osaamisen kehittäminen

 

SATA-Tennis haluaa tukea valmentajien kehitystä omassa työssään monipuolisesti ja yksilöllisesti. Kehityspolulla on tarkoitus löytää kaikille riittävästi tietoa ja taitoa toimimaan oman ryhmänsä valmentajana tai vastuuvalmentajana. Valmennuksemme tavoite on olla ammattimaista, joten koulutuksen ja osaamisen on vastattava työtehtävää.

 

Tennisliiton koulutuspolku

 

Tennisliitto 1. taso (Assistant Coach)
 • Kaikki valmentajamme käyvät.
 • Seura kustantaa kaikille valmentajille.
 • Antaa työkaluja toimia tuntivalmentajana ja apuvalmentajana valmennustunneilla.
 • Sopii 15 vuotta täyttäville, ja antaa mahdollisuuden toimia kesäleirin ohjaajana.
Tennisliitto 2.  taso (Coach)
 • Tarkoitettu valmentajille, joilla vastuulla omia ryhmiä.
 • Seura kustantaa kaikille valmentajille.
 • Koulutus antaa työkaluja tavoitteiden, sisältöjen ja toiminnan kehittämisen suunnitteluun.
Tennisliitto 3. taso (Coach)
 • Tarkoitettu seuran päätoimisille valmentajille tai valmentajille, joilla on vastuualueita. Koulutus auttaa suunnittelemaan säännöllisesti ja tavoitteellisesti harjoittelevien pelaajien valmennusta kokonaisuutena.
Valmentajan ammattitutkinto (Senior Coach)
 • Tarkoitettu seuran päätoimisille valmentajille tai valmentajille, joilla on vastuualueita. Koulutus auttaa suunnittelemaan säännöllisesti ja tavoitteellisesti harjoittelevien kilpapelaajien valmennusta kokonaisuutena ja johtamaan valmennusprosessia.

 

Valmentajan erikoisammattitutkinto (Master Coach)
 • Tarkoitettu seuran päätoimisille valmentajille, jotka vastaavat koko seuran valmennuksen kokonaisuudesta ja toimivat esimiestehtävissä muille valmentajille. Koulutus auttaa suunnittelemaan ja kehittämään seuran valmennuslinjausta ja -järjestelmää.

Muut koulutukset

 • Valmentajat voivat valita itselleen sopivia koulutuspäiviä, joista valmentaja kokee saavansa apua valmennustyössään.
 • Seuran sisäisillä kehityspäivillä valmentajat pääsevät yhdessä suunnittelemaan ja kehittämään seuran toimintaa. Tämä takaa, että kaikkien ajatukset ja ideat saadaan kuultua ja ne on mahdollista yhdessä toteuttaa. 
 • Vastuuvalmentajilta ja muilta valmentajilta saa henkilökohtaista tukea ja apua valmennustyöhön.
 • Tutorointia ja mentorointia pyritään lisäämään ja kehittämään seurassamme 2021-
 • Seuran sisäisiä koulutuksia pyritään lisäämään ja kehittämään 2021-
 • Tiedon ja osaamisen jakaminen (koulutusmateriaalit, tuntisuunnitelmat)

      

 

Valmennustehtävä

Vaadittava koulutus Tennis/ammattitutkinto

Vaadittava koulutus Yliopisto/Ammattikorkea/Opisto

Taso 5

Vastuuvalmentajat

Valmentajan erikoisammattitutkinto

Liikuntatieteiden maisteri

Taso 4

Vastuuvalmentajat

Valmentajan ammattitutkinto

Liikunnanohjaaja

Taso 3

Kilpavalmentajille

Tennisliitto 3. Taso

 

Taso 2

Omia säännöllisiä valmennusryhmiä

 

Tennisliitto 2. Taso

Liikuntaneuvoja

Taso 1

Apuvalmentajat

(Kaikkien valmentajien käytävä)

Tennisliitto 1. Taso