Toimintakäsikirja

Yleistä

SATA-Tennis on maineikas vuonna 1981 Helsingin Laajasalossa perustettu tennisseura. Seura sai nimensä siitä, että perustamisvuotena 1981 oli kulunut 100 vuotta, kun tennistä pelattiin ensi kertaa Laajasalossa.

Vuonna 2019 Sata-Tennis lisäsi lajivalikoimaansa padelin.

Seuran tavoitteet ja arvot

Missio  –  Laadukasta valmennusta kaikille

SATA-Tennis on tenniksen yleisseura, ja tarkoituksemme on tuottaa sekä kehittää seuran nykyisille ja tuleville jäsenille olosuhteet ja valmennuskokemus, joiden avulla he pystyvät etenemään tennisosaamisessaan seuraavalle tasolle niin kunto- kuin kilpaurheilussa. Tämä tapahtuu positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Visio 

SATA-Tenniksen jatkuvan kehityksen tavoitteena on olla Suomen paras tennisseura jäsenilleen, valmennettaville ja työntekijöilleen. Haluamme mahdollistaa yhä useammalle pelaajalle tenniselämyksiä ikään ja tasoon katsomatta tarjoamalla innostavaa, laadukasta ja tavoitteiden mukaista valmennusta pelaajien tarpeiden mukaisesti turvallisessa yhteisössä. Työntekijöille haluamme antaa mahdollisuuden kehittyä, vaikuttaa ja olla merkittävä osa Suomen kehittyvintä tennisseuraa. Jäsenmäärämme tulee nousemaan yli 700 jäseneen vuoteen 2024 mennessä. Seuramme toiminta on laadukkaasti organisoitu ja johdettu ammattilaisten johdolla.

Arvot 

Yhteisöllisyys

Seurassamme kaikki kuuluvat turvalliseen ja urheilulliseen yhteisöön, jossa yhdistävinä tekijöinä ovat oma seura ja yhteinen harrastus. Jäsenille on tarjolla runsaasti yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä. Me tunnemme toisemme ja tuemme toisiamme!

Laatu 

Valmennuksen laadusta vastaavat ammattivalmentajat. Kehitämme ja arvioimme säännöllisesti toimintaamme. Meillä on yhteinen toimintatapa ja yhteiset tavoitteet valmennuksessa kaikilla tasoilla. Haluamme tehdä asioita aina paremmin. Olemme valmiita kehittymään ja uudistumaan. Tavoitteemme ohjaavat suuntaa ja auttavat kehittymään.

Positiivisuus

Harjoituksissa ja tapahtumissa mahdollistetaan oppiminen ilon kautta. Palautteemme on kannustavaa ja positiivista. Yehh!!

Vastuullisuus

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme ja takaamme kaikille laadukasta valmennusta. Seuramme on vastuullinen työnantaja. Toimimalla kannattavasti ja tehokkaasti pystymme tarjoamaan kohtuuhintaista valmennusta. Huomioimme reilun pelin periaatteet toiminnassamme.

Eettiset linjaukset

Pyrimme takaamaan kaikille jäsenillemme, työntekijöillemme ja vapaaehtoistyöntekijöillemme tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja eettisesti kestävän mahdollisuuden osallistua seuran toimintaan. Noudatamme Tennisliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolinjauksia sekä pyrimme edistämään Olympiakomitean reilun pelin periaatteiden toteutumista seuramme toiminnassa seuraavasti.

1 Edistämme jokaisen tasavertaista mahdollisuutta liikuntaan ja urheiluun

 • Edistämme monimuotoista liikuntakulttuuria kannustamalla erityisesti lapsia ja nuoria monen eri lajin harrastamiseen. Kannustamme omaehtoiseen liikuntaan ja tenniksen pelaamiseen.
 • Liikkari-liikuntakerhotoimintamme tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen liikunta- ja tennisharrastukseen.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten koulujen, kanssa.
 • Meillä on kannattajajäsenyys, jolla voi tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
 • Seuramme ei tarjoa erityisryhmien tennistä, mutta normaaleihin harjoituksiin osallistuminen sovelletusti voi olla mahdollista.

2 Tiedostamme vastuumme kasvatuksesta

 • Haluamme olla turvallinen ja hyvinvointia edistävä kasvuympäristö kaiken ikäisille.

3 Edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia 

 • Satalaisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä asioita.
 • Mikäli huomaamme jonkun terveyttä ja hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, on meillä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa asiasta. Meillä on nollatoleranssi tällaisissa asioissa.
 • Noudatamme yleisiä turvallisuusmääräyksiä.
 • Tupakka, nuuska, alkoholi, huumeet ja muu päihteiden käyttö eivät kuulu liikunnan ja urheilun maailmaan. Aikuiset näyttävät lapsille ja nuorille mallia omalla käyttäytymisellään.

4 Toimimme rehellisesti ja oikeudenmukaisesti 

 • seuran säännöt antavat suunnan rehelliselle ja oikeudenmukaiselle toiminnalle
 • Seurallamme on selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja periaatteet, joilla urheilijat valitaan valmennusryhmiin.
 • Kilpavalmennuksessa käsittelemme antidopingasioita.

5 Kunnioitamme luontoa ja pyrimme kestävään kehitykseen 

 • Emme roskaa tai likaa ympäristöämme.
 • Pyrimme lajittelemaan jätteet mahdollisimman tarkasti.
 • Suosittelemme käyttämään joukkoliikennettä ja kimppakyytejä, kun järjestämme toimintaa hallin ulkopuolella.  Kannustamme jäseniämme tulemaan valmennukseen kävellen tai pyöräillen.
 • Kannustamme lapsia ja nuoria omatoimiseen kulkemiseen harrastuksiin aina kun se on mahdollista.
 • Pyrimme kierrättämään käyttökelpoiset urheiluvälineet.

Seuran ydintoiminta   

SATA-Tennis järjestää tennisvalmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille; alkeista kilpaurheiluun. Vuonna 2019 SATA-Tennis lisäsi lajivalikoimaansa padelin, johon seura järjestää kesäisin ohjattua kurssitoimintaa.

Syys- ja keväkaudella SATA-Tenniksellä on liikunta- ja tenniskerho Liikkari, jonne 1. – 4. -luokkalaiset voivat tulla koulun jälkeen harrastamaan tennistä ja monipuolista liikuntaa.

Syys- ja kevätkaudella valmennus järjestetään tason mukaisissa ryhmissä Laajasalon tennishalleilla. Kesäkautena järjestetään 3 – 5 päivän mittaisia kesäleirejä lapsille ja nuorille. Kesäisin aikuisille on tarjolla sekä viikon intensiivikursseja että viikoittaista kesävalmennusta.

SATA:n jäsenillä on hyvät mahdollisuudet kilpailla eri tasoilla. Juniorit voivat aloittaa matalan kynnyksen kisoissa omalla hallilla, MM-Tourilla ja Junior Tourilla, sekä kilpailla kansallisen tason kisoissa. Aikuisilla on oma hallisarja ja monta sarjatennisjoukkuetta.  SATA:n miesten edustusjoukkue pelaa korkeimmalla tasolla SM-liigassa. Naisten edustusjoukkue pelaa 2.divisioonassa.

Seura järjestää kaikille avoimia Tennisliiton alaisia kilpailuja sekä erilaisia sisäisiä tapahtumia seuramme jäsenille. Seuran yhteistyökumppanit tarjoavat erilaisia, vaihtuvia etuja jäsenille.

Valmennus lapset ja nuoret

Valmennus aikuiset

Kilpailutoiminta

Padeltoiminta

Strategia 

Haluamme antaa kaiken tasoisille ja ikäisille pelaajille mahdollisuuden tavoitella omia rajojaan tenniksessä, jonka mahdollistaa SATA-Tenniksen uudistunut valmennusjärjestelmä pelaajapolkuineen. Toiminnalle on asetettu selkeät tavoitteet, kriteerit ja toimintamallit, joiden avulla takaamme pelaajien, valmentajien ja seuran jatkuvan kehittymisen.

Valmennustuotteet ovat rakennettu tukemaan pelaajien tavoitteiden mukaista kehittymistä. Jatkossa panostamme lähialueen seurojen yhteistyöhön, jotta jokaiselle löytyy omien tavoitteiden mukainen harjoitusympäristö ja pelaajien jatkuva kehitys on mahdollistettu.

Vastuuvalmentajamme ovat ammattivalmentajia. Tuntivalmentajamme ovat käyneet Tennisliiton 1., 2., tai 3. tason koulutuksen. Valmentajat kouluttautuvat tarpeiden mukaan. Jatkuvaa sisäistä koulutusta sekä mentorointia ylläpidetään ja kehitetään osana valmentajien yhteistyötä.

Valmentajat valitaan toimimaan heidän erityisosaamisensa mukaisilla alueilla. Valmentajien motivaatiota pyritään lisäämään antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa vuosittain. Jatkuvan harrastajamäärän kasvuun vastataan organisaatiomuutoksilla ja mahdollisilla henkilökunnan lisäyksillä, jotta voimme taata kaikille pelaajille mahdollisimman laadukkaan valmennuksen.

Valmentajien työviihtyvyyttä pyritään lähivuosina lisäämään kehittämällä työympäristöä yhteistyössä halliyhtiön kanssa. Valmentajien näkemyksiä ja toiveita kuunnellaan säännöllisesti.

Seuran johtokunta tukee seuran kasvua ja kehittymistä linjaamalla toiminnan strategista suuntaa, varmistamalla riittävät resurssit (kenttävuorot, hallihanke, valmentajaresurssit), toimimalla valmentajien tukena markkinoinnissa, viestinnässä, kilpailujen järjestelyissä ja huolehtimalla seuran taloudesta. Johtokunta ylläpitää ja kehittää suhteita ulkoisiin sidosryhmiin sekä huolehtii omistajuudesta Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhalleissa ja Laajasalon Tennishalleissa.

Haluamme kehittää ja kasvattaa junioreiden kilpavalmennuksen laatua ja määrää. Panostamme entistä enemmän nuorten kilpapelaajien valmennukseen ja olosuhteisiin. Pyrimme mahdollistamaan valmentajien osallistumisen kilpailuseurantaan.

Keskeiset projektit 

 • Vuosi 2021 on SATA-Tenniksen juhlavuosi, jolloin SATA-Tennis täyttää 40-vuotta. Tämän vuoden ajan haluamme olla Suomen puhutuin ja seuratuin tennisseura. Vuoden aikana järjestämme runsaasti tapahtumia, uudistamme kotisivumme ja avaamme uusia sosiaalisenmediankanavia jäsenistömme ja kaikkien muiden katseltavaksi. Lisäksi julkaisemme seuran historiikin.
 • Hallihanke syksy 2021
 • Organisaatiomuutokset, henkilöstön lisääminen 2021 -2022
 • Tennisseurojen välinen organisoitu yhteistyö syksy 2021 tai 2022
 • Valmentajien uudistettu kehityspolku syksy 2021-2025
 • Yli 700 jäsentä vuosi 2025
 • Yleiset SM-kilpailut talvi 2021
 • JGP -pääsarjapelaajia yli kymmenen eri pelaajaa vuosi 2025

Seuran säännöt

Säännöt ohjaavat seuran toimintaa, jonka vuoksi ne pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarpeen mukaan. Seuraavan kerran sääntöjä päivitetään keväällä 2021. Sääntömuutosten tekeminen on tarkennettu yhdistyksen säännöissä ja ne hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Säännöt ovat jäsenistön nähtävillä kotisivuillamme ja vastaavasti seuraan kuuluvat jäsenet ovat velvoitettuja noudattamaan seuran sääntöjä.
Linkki seuran sääntöihin

Organisaatio ja sen tehtävät

Johtokunnan tehtävät ja vastuut

 • Puheenjohtaja, Jukka Kervinen, puheenjohtaja@sata-tennis.fi
 • Varapuheenjohtaja, viestintävastaava, Camilla Kåla
 • Seurasihteeri, Pia Valtanen, seurasihteeri@sata-tennis.fi
 • Kilpailuvastaava:  Teemu Väänänen
 • Juniorivastaava Johanna Lehtonen U10-U12, Peter Standertskjöld-Nordenstam  U14-U21
 • Aikuisvastaava: Peter Standertskjöld-Nordenstam  U14-U21
 • Sarjatennisvastaava: Olli Penttilä, johtokunnan valtuuttamana

Puheenjohtajan tehtävät:

 • yhdistyksen kevät- ja syyskokousten valmistelu, pitäminen, esityslistan laatiminen ja päätösten toimeenpano
 • hallitusten kokousten kutsuminen ja johtaminen
 • päävalmentajan esimiehenä toimiminen, aktiivinen osallistuja muidenkin valmentajien kehittämisessä ja henkilöstöjohtamisessa
 • edustaminen (Helsingin kaupunki, Suomen Tennisliitto, Suomen Padelliitto ym.)
 • LTH Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja LPH Oy:n hallituksen jäsen
 • kenttäresurssien kehitys
 • seuran strategiatyön johtaminen (missio, visio, tavoitteet ja hankkeet)

Varapuheenjohtajan tehtävät:

 • viestintävastuu
 • seuran tiedotus (some, lehdet, kotisivut)
 • seuran markkinointi (tapahtumat, leirit, valmennus)
 • seuran 40-v tapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • sponsoroinnin koordinointi
 • Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit -hallituksen jäsenyys

Seurasihteerin tehtävät:

 • yhdistyksen talouden suunnittelu, toteutus ja valvonta (yhteydenpito tilitoimistoon)
 • yhdistyksen tietotekniset ratkaisut esim. Teams, tyytyväisyyskyselyt jne
 • kokousten pöytäkirjojen laadinta

Kilpailuvastaavan tehtävät:

 • seuran kilpailutoiminnan järjestäminen
 • valmentajien näkemykset seuran kehittämiseen

Juniori-vastaavan tehtävät:

 • U10- , U12- ja U21-valmennustoiminnan seuraaminen, sparraaminen ja kehitystoimintaan osallistuminen

Sarjatennisvastaava:  

 • seuran sarjatenniksen koordinointi

Linkki hallituksen jäseniin

Valmentajien tehtävät ja vastuu

SATA-Tenniksellä on kolme päätoimista valmentajaa ja useita tuntivalmentajia. Päätoimiset valmentajat vastaavat valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Päävalmentaja vastaa seuran valmennuksen kokonaisuudesta ja toimii SATA-Tenniksen valmennustiimin vetäjänä. Päävalmentaja vastaa myös juniorivalmennuksen kokonaisuudesta sekä omien valmennusryhmiensä valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Aikuisvastaava vastaa aikuisvalmennuksen kokonaisuudesta, aikuisvalmentajien tiimin vetämisestä ja omien valmennusryhmiensä valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

U10 -vastaava vastaa alle 10-vuotiaiden toiminnan kokonaisuudesta, U10 valmentajien tiimin vetämisestä ja omien valmennusryhmiensä valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tuntivalmentajat vastaavat omien valmennusryhmiensä valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta päätoimisten valmentajien antamien linjausten mukaisesti.

Linkki seuran valmentajiin

Rekrytointi

Päätoimisten valmentajien rekrytoinnista vastaa seuran johtokunta. Päätoimisten rekrytoinnit ovat tarkasti tarpeen mukaan suunniteltuja ja niihin järjestetään avoin haku. Tuntivalmentajien rekrytoinnista vastaa päävalmentaja seuran johtokunnan ohjeiden mukaisesti. Otamme vastaan avoimia hakemuksia myös hakuajan ulkopuolella osoitteeseen puheenjohtaja@sata-tennis.fi

Seuraorganisaation toiminta

 Vuosikello jäsenille

 

Palkitseminen

Seura muistaa vuosittain joulujuhlassa vuoden aikana ansioituneita seuramme jäseniä. Palkinnot on jaettu eri kategorioihin, joissa heijastuu seuran monipuolinen toiminta. Valmentajayhteisö tekee päätökset palkitsemisista.VRT SÄÄNNÖT, jossa johtokunta tekee päätökset

Vuoden U10 juniorit

Valinnan perusteena on innokkuus harjoitteluun ja kilpailemiseen. On hyvä kaveri muille pelaajille ja omaa hyvät käytöstavat.

Vuoden Aikuisvalmennettava

Valinnan perusteena on aktiivisuus harjoitteluun ja säännöllinen osallistuminen SATA-Tenniksen tapahtumiin. Positiivinen ja kannustava persoona!

Harri Heliövaara -palkinto

Palkinto jaetaan kilpailumenestyksen ja harjoitteluasenteen perusteella 11-20-vuotiaalle kilpapelaajalle.

Vuoden SATAlainen

Palkinto jaetaan henkilölle, joka on omalla panoksellaan jo pitkän aikaa ollut kehittämässä SATA-Tenniksen toimintaa tai tehnyt merkittävän työn seuran kehittymisen eteen. Palkinto jaetaan vapaaehtoistyöläiselle tai pitkän ajan seurassa toimineelle työntekijälle.

 

Sidosryhmätyö

Koulu- ja päiväkotiyhteistyö

SATA-Tennis ry tekee yhteistyötä lähiseudun peruskoulujen kanssa vuosittain sovittavalla tavalla.  Seuran edustaja vierailee kouluilla ja esittelee seuran toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden tenniksen kokeiluun esim. Street-tenniksen muodossa. Päävalmentaja ja U10-vastaava vastaavat peruskoulujen ja päiväkotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Seura järjestää Laajasalon alueella iltapäiväkerhotoimintaa.

Yritysyhteistyö

Edustusjoukkueen ja yritysten välisestä yhteistyöstä vastaa SATA-Tennis ry:n johtokunta ja liigajoukkueeen kapteeni. Pääyhteistyökumppanit näkyvät seuran edustusjoukkueen peliasuissa, kotisivuilla ja palloiluhallien seinämainintana. Näkyvyydestä sovitaan erikseen yhteistyösopimuksessa. Edustusjoukkueiden pelaajat sekä seuran valmentajat ovat sovittaessa myös käytettävissä yritysten PR- sekä Tyky- yms. tilaisuuksissa.

Muut yhteistyötahot

Seura toimii aktiivisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Näitä ovat mm. Helsingin kaupunki, muut urheiluseurat ja erilaiset järjestöt. Sidosryhmätyöstä vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Erityinen huomio on halliyhtiön kehittäminen yhdessä muiden halliyhtiöiden omistajien kanssa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Viestintä

SATA-Tenniksen viestinnän tavoitteena on informoida seuran toiminnan tarkoituksesta, arvoista, tavoitteista sekä ydintoiminnoista sekä sisäisesti että ulkoisesti käyttäen tarkoituksenmukaisesti eri kanavia.

Sisäinen viestintä käsittää viestinnän jäsenille. Ulkoinen viestintä kohdistuu jäsenistöön kuulumattomille.

Tavoitteena on myös mahdollistaa viestintä jäseniltä ja ei-jäseniltä seuran suuntaan sekä luoda vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Seuran varapuheenjohtaja sekä päätoimiset valmentajat vastaavat viestinnästä.

Sisäinen viestintä

Sisäistä viestintä on suunnattu joko koko jäsenistölle tai kohderyhmittäin.

Sisäiseen viestintään käytetään alla olevia kanavia ja välineitä riippuen viestin tarkoituksesta ja kohderyhmästä. Joidenkin viestien välitykseen käytetään useampia kanavia ja välineitä, jotta kohderyhmä saavutetaan.

Kotisivut

Kotisivuilta löytyy tietoa valmennuksesta, seuran toiminnasta ja toimijoista, hinnoista, tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista.  Kotisivuilta löytyy myös tietoa, kuinka tapahtumiin, kilpailuihin ja leireille ilmoittaudutaan sekä yleistietoa urheilullisista elämäntavoista. Kotisivuilta löytyvät yhteystiedot sekä mahdollisuus yhteydenottoon ja palautteenantoon.

Sähköposti

Jäsenille tiedotetaan sähköpostitse ajankohtaisista asioista tai sääntömääräisistä asioista, kuten kokouskutsuista. Osa sähköpostiviestinnästä kohdistuu koko jäsenistölle, osa suunnataan esim. valmennus- tai ikäryhmittäin. Seuran jäsentiedote tulee sähköpostitse. Sähköpostiviestinnän avulla nostetaan esille myös jo kotisivuilla olevia tärkeitä, ajankohtaisia asioita.

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulua käytetään muun viestinnän tukena. Ilmoitustaululla on printtitietoa tapahtumista, kilpailuista ja muusta toiminnasta.

TennisClub

TennisClub on sovellus, jonka linkki ja toimintaohjeet löytyvät kotisivuilta. TennisClubin kautta näkee valmennusryhmänsä sekä voi peruuttaa valmennustuntejaan että varata korvaustunteja. TennisClubissa näkee myös jäsenille lähetyt ryhmäviestit. Sovelluksen kautta voi ilmoittautua suurimpaan osaan omalla hallilla oleviin tapahtumiin ja kilpailuihin sekä esim. aikuisten tennisleiriin hallin ulkopuolella. Näistä tapahtumista ja kilpailuista löytyy myös lisätietoa TennisClubissa.

Sosiaalisen median kanavat

SATA-Tennis käyttää Facebookia, Instagramia, Twitteriä ja Youtubea. Kanavilla viestitään tapahtumista ja kilpailusta. Kotisivujen some-syötteen kautta myös ne jäsenet, joilla ei ole käytössä kanavia, saavat saman tiedon. Some-kanavilla tiedotetaan myös muista ajankohtaisista asioista muiden viestintäkanavien tukena.

WhatsApp-ryhmät

Kilpapelaajilla on käytössä omat WhatsApp-ryhmänsä, joiden kautta viestitään ryhmän sisäisistä asioista.

Lisäksi joillakin valmennusryhmillä sekä vanhemmilla on WhatsApp-ryhmiä, joihin kuuluminen on vapaaehtoista. Näiden ryhmien tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä, eivätkä ne ole virallisia tiedonvälityskanavia.

Valmentajan kautta tapahtuva viestintä

Valmentaja hoitaa ryhmien sisäistä viestintää pääsääntöisesti valmennustuntien yhteydessä. Joillakin valmennusryhmillä on lisäksi käytössä WhatsApp. Valmentaja voi myös lähettää sähköpostia tai jakaa paperimateriaalia.

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä on suunnattu ei-jäsenille ja käsittää myös markkinointiviestinnän.

Ulkoiseen viestintään käytetään alla olevia kanavia ja välineitä riippuen viestin tarkoituksesta ja kohderyhmästä. Joidenkin viestien välitykseen käytetään useampia kanavia ja välineitä, jotta varmistetaan, että viesti saavuttaa kohderyhmänsä.

Kotisivut

Kotisivuilta löytyy tietoa valmennuksesta, seuran toiminnasta ja toimijoista, hinnoista, tapahtumista sekä ajankohtaisuuksista.  Kotisivuilta löytyy myös tietoa, kuinka ilmoittautua tapahtumiin, kilpailuihin ja leireille sekä yleistietoa urheilullisista elämäntavoista. Kotisivuilta löytyy yhteystiedot sekä mahdollisuus yhteydenottoon ja palautteenantoon.

Sosiaalisen median kanavat

SATA-Tennis käyttää Facebookia, Instagramia, Twitteriä ja YouTubea. Näillä kanavilla viestitään tapahtumista ja kilpailusta. Facebookissa käytetään alueellisia Facebook-ryhmiä. Kotisivujen some-syötteen kautta myös ne ei-jäsenet, joilla ei ole käytössä näitä kanavia, saavat saman tiedon. Some-kanavilla tiedotetaan myös muista ajankohtaisista asioista muiden viestintäkanavien tukena.

Tapahtumat

SATA-Tennis osallistuu alueellisiin tapahtumiin, kuten Saari harrastaa, Laajasalo-päivä, Tennisliiton Street Tennis -kiertue Laajasalossa ja esittelee tapahtumissa toimintaansa.

Ilmoitukset lehdissä, digitaaliset mainokset, ulkomainokset, Google- ja Facebook-mainokset

SATA-Tenniksellä on ilmoituksia joko Helsingin uutisissa, Hellas-lehdessä  tai Helsingin sanomien Helsinki-liitteessä ennen valmennustoiminnan tai kesäleirien aloituksia. Digitaalinen mainonta on alueen kauppakeskuksessa. Ulkomainonta on saaren sisääntuloväylän sillalla. Google- ja Facebook-mainoksia on ennen valmennustoiminnan tai kesäleirien aloitusta. Yllä mainitut mainonnan välineet vaihtelevat vuosittain muodostaen tarpeiden mukaan erilaisia kokonaisuuksia.

Esitteet

Esitteitä jaetaan tärkeimmistä tapahtumista sekä hallilla että eri tapahtumissa hallin ulkopuolella.

 

Yhteistyökumppanit

SATA-Tenniksen yhteistyökumppanien kautta välitämme tietoa toiminnasta joko eri tapahtumien yhteydessä tai yhteistyökumppanin tiloissa.

Ilmoitustaulu

Hallilla olevat ilmoitustaulut tukevat muita viestintäkanavia.

Seura- ja leirivaatteet, kannatustuotteet, mainostelineet

Lisää näkyvyyttä seuralle sekä yhteisöllisyyden lisäämistä saadaan seura- ja leirivaatteiden avulla sekä erilaisten SATA-tuotteiden kuten seuran lippujen ja mainostelineiden avulla.

Toiminnan arviointi

Toimintaa arvioidaan kyselylomakkeen avulla, joka lähetetään kaksi kertaa vuodessa jäsenille. Palautteet käsitellään yhdessä ja valitaan kehittämiskohteet, joiden toteutumista seurataan. Valmentajat arvioivat toimintaansa kehityskeskusteluissa. Johtokunta arvioi toimintaansa kokouksissa.

Koulutustoiminta

SATA-Tennis kouluttaa kaikki valmentajansa taatakseen laadukkaan valmennuksen kaikille jäsenilleen ja kehittymisen mahdollistavan ympäristön valmentajilleen.

Seuran sisäinen valmentajakoulutus perustuu yhteiseen valmennuslinjaukseen ja sen ympärille rakennettuihin kehityspäiviin, kausiohjelmiin ja videoituun harjoituspankkiin. Sisäisiin koulutuksiin seura hankkii ulkopuolisia kouluttajia lasten-, nuorten- ja aikuisten valmentajille.

Lajiliiton 1. tason koulutus on pakollinen kaikille seuran valmentajille ja seuraavien tason koulutuksiin ohjaamme valmentajia työtehtävien tarpeen mukaan. Seuran päätoimisia valmentajia seura kouluttaa jatkuvasti, jotta osaaminen ja tietotaito pysyvät ajan tasalla.

 

Valmennuslinjaus

SATA-Tenniksen valmennuslinjaus on pohja laadukkaalle, tavoitteelliselle ja seuran linjan mukaiselle valmennukselle. Seuran arvot ja toimintakulttuuri määrittävät valmennuslinjauksen, eli tavat toimia valmennuksessa, sekä valmennuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt.

Valmennuslinjauksessa on huomioitu eri asiakasryhmät, työntekijät ja muut seuran toimihenkilöt. Linjauksessa on huomioitu valmentajien rooli ja heidän osaamisensa kehittäminen seuran toiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Valmennuslinja on rakennettu yhdessä valmentajien ja aktiivisten seuratoimijoiden kanssa. Valmennuslinjausta arvioidaan ja päivitetään vuosittain johtokunnan ja valmentajien voimin, jotta toiminta pysyy laadukkaana sekä vastaa seuran nykyisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita.

Linkki valmennuslinjaukseen (linkki tulee myöhemmin)

Turvallisuus- ja ongelmatilanteet

 Seuran turvallisuusohjeistus 

SATA-Tennis ry noudattaa Laajasalon Palloiluhallit Oy:n laatimaa turvallisuusohjeistusta, jonka avulla seuran toimijat pystyvät ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja toimimaan tapaturman syntyessä hallitusti.

Turvallisen toimintaympäristön takaaminen edellyttää ennakkoon varautumista, koulutusta, harjoitusta sekä turvallisuusohjeistuksen jatkuvaa päivittämistä. Hallin turvallisuusvastaava on Laajasalon Tennishallit Oy:n toimitusjohtaja.

Turvallisuusohjeistusta varten seura on yhdessä Laajasalon Palloiluhallit Oy:n kanssa kartoittanut:

 • turvallisuusohjeistuksen kohteet
 • harrastajat
 • seuran tapahtumien toimihenkilöt, toimitsijat, tuomarit, yms.
 • katsojat
 • ympäristö
 • mahdolliset uhkat
 • häiriköinti
 • turvallisuusuhkat (tulipalo, vesi- tai muut vastaavat vahingot, liikenne)
 • tapaturmat
 • sairaskohtaus/sairastuminen
 • sairaus
 • harjoituspaikkojen ja harjoitustapahtumien järjestelyiden turvallisuus
 • turvallisuussuunnitelmat kisojen, otteluiden, turnausten ja näytösten järjestämistä varten
 • tyypillisimpien loukkaantumisten hoitosuunnitelmat, sekä olemassa olevat laitteet ja tarvikkeet
 • ryhmien ja joukkueiden turvallinen matkustaminen kisa-, peli-, turnaus- ja tapahtumapaikoille
 • toimijoiden rikosrekisteriotteet
 • turvallisuusviranomaisten yhteystiedot.

Turvallisuusohjeistuksia tehdessä seura noudattaa lajiliiton ja paikallisten viranomaisten ohjeita ja sääntöjä.

Toiminta seuran sisäisissä ongelmatilanteissa

SATA-Tenniksessä käytetään ongelmaratkaisumallia, jolla tarkoitetaan ohjeistusta, jossa on määritelty askelmerkit vaiheittaiseen etenemiseen ongelman selvittämisessä. Tämä helpottaa seuran toimihenkilöiden työskentelyä ja auttaa heitä jaksamaan tehtävässään paremmin. Lisäksi se lisää seuran jäsenten viihtymistä. Seurassa voi konflikteja aiheuttaa esim. epäoikeudenmukaisilta tuntuvat järjestelyt valmennuksessa. Useimmat konfliktit johtuvat pääosin tiedon ja/tai perustelujen puutteesta sekä näistä syntyvistä väärinymmärryksistä.

Yksinkertaisin ennaltaehkäisevä toimenpide on koota seuran nettisivuille mahdollisimman kattavasti jäseniin ja toimihenkilöihin vaikuttavaa tietoa. Avoimella tiedotus- ja keskustelukulttuurilla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä.

Seuran ongelmanratkaisumalli

Ongelmaratkaisumalli kertoo, kuinka toimitaan, jos seuran jäsen tai toimihenkilö toimii sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti ja kuinka konfliktitilanteet ratkaistaan. Yhteyshenkilö ongelmatilanteissa on valmentaja tai seuran puheenjohtaja, puheenjohtaja@sata-tennis.fi

Ongelmatilanteiden toimintajärjestys:

 1. Sovittelu
 2. Hallituksen informointi ja konsultaatio
 3. Toimenpiteet

SATA-Tennis on sekä Suomen Tennisliiton jäsen että Suomen Padelliiton jäsen  ja voi tarvittaessa pyytää tukea tai konsultaatiota ongelmatilanteissa. Myös seuran säännöt ohjaavat ongelmatilanteiden ratkaisua. (Linkki sääntöihin)